CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint Sum Rate and Error Probability Optimization: Finite Blocklengh Analysis

mahdi haghifam ; mohammad Robat Mili ; Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Masoumeh Nasiri-Kenari ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE wireless communications letters (2162-2337). Vol. Submitted (2017),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 249513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur