CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integer-Forcing Message Recovering in Interference Channels

Mohammad Azimi-abarghuy ; Mohsen Hejazi ; Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Masoumeh Nasiri-Kenari
IEEE Transactions on Vehicular Technology (0018-9545). Vol. Submitted (2017),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 249512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur