CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion of Syngas and Natural Gas in a 300 W Chemical-Looping Combustor

Eva Johansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Hilmer Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Chemical Engineering Research and Design Vol. 84 (2006), A9, p. 819-827.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chemical-looping combustion, interconnected fluidized bed reactor, nickel oxygen-carrierDenna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 24951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur