CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Long-Term Thermal Performance of Polyurethane Foam Blown with HFC-365mfc and Cyclopentane

Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik) ; Camilla Holmgren (Institutionen för byggnadsfysik) ; Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Sara Mangs (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Polyurethanes Conference 2002 (2002)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-29. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 249504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)
Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Materialvetenskap
Polymerteknologi
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur