CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Broadband THz Waveguide-to-suspended Stripline Loop-probe Transition

Johanna Hanning (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum) ; Peter Sobis (GigaHertz Centrum) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum)
2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS) (0149-645X). p. 1091-1094. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present a novel waveguide-to-suspended stripline loop-probe transition operating over the entire WR-1.0 waveguide band. The loop probe is designed for broadband response with simulated RL > 15 dB, and has an integrated DC return path, which can also be extended for biasing. The measured insertion loss for a back-to-back configuration is 1 – 2 dB in almost the entire frequency range of 750 – 1100 GHz.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-29. Senast ändrad 2017-12-21.
CPL Pubid: 249501

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)