CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 300 W laboratory reactor system for chemical-looping combustion with particle circulation

Eva Johansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Hilmer Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Fuel Vol. 85 (2006), 10-11, p. 1428-1438.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Chemical-looping combustion, Interconnected fluidized bed reactor, nickel oxide oxygen-carrierDenna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 24950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur