CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Requirements Engineering Challenges in Large-Scale Agile System Development

Rashida Kasauli (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Eric Knauss ; Swathi Gopakumar ; Benjamin Kanagwa
Proc. of 25th Int. Requirements Engineering Conf. (RE '17) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-29. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 249496