CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Echtzeitfähige Schnittstelle zur Steuerung einer lenkbaren Zwischenachse in Lang-Lkw

Michael Hofmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Sebastian Franz (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Mohammad Manjurul Islam (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Bengt Jacobson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik)
ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift (0001-2785). Vol. 119 (2017), 6, p. 70–75.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-27.
CPL Pubid: 249491

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik (2004-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

ReVeRe (Research Vehicle Resource)