CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Event Modeling Using Sensor Activation Graphs

Tord Alenljung (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-05.
CPL Pubid: 24949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Simplified modeling of manufacturing systems: an introduction to sensor activation graphs


Sensor activation graphs - A high level modeling formalism for discrete event systems


Semantics of sensor activation graphs


Examination

Datum: 2006-10-20
Tid: 10.15
Lokal: 10.15