CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Event Modeling Using Sensor Activation Graphs

Tord Alenljung (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-05.
CPL Pubid: 24949