CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of cake fouling and pore blocking phenomena using fluid dynamic gauging and critical flux models

William Lewis ; Tuve Mattsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; John Chew ; Micheal Bird
Journal of Membrane Science (0376-7388). Vol. 533 (2017), p. 38-47.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-25.
CPL Pubid: 249484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämnesområden

Energi
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur