CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semantics of sensor activation graphs

Tord Alenljung (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Proceedings of the 2006 IEEE Conference on Automation Science and Engineering, Shanghai, China (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-05.
CPL Pubid: 24948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Discrete Event Modeling Using Sensor Activation Graphs