CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Capture Processes

Lars Eide ; Marie Anheden ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Carlos Abanades
Oil and Gas Science and Technology Vol. 60 (2005), 3, p. 497-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: CO2 captureDenna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 24947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur