CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking of User (Tenant) Demands to the (Physical) Building Facility

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Lars-Göran Bergqvist (Sektionen för arkitektur) ; Jan-Erik Gasslander (Institutionen för logistik och transport)
Technology, health care, and management in the hospital of the future / edited by Eliezer Geisler, Koos Krabbendam, Roel Schuring p. 179-197. (2003)
[Kapitel]

Greenwood Publishing Group, Westport, USADenna post skapades 2017-05-23.
CPL Pubid: 249463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur