CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly Systems and Work in the Swedish Automotive Industry

Bo Blomquist ; Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Nordic Lights. Work, Management, and Welfare in Scandinavia p. 225-254. (2013)
[Kapitel]

Redaktör var Åke Sandberg verksam vid Industriell Ekonomi och Organisation, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)Denna post skapades 2017-05-23.
CPL Pubid: 249462

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur