CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Så kan vi få högre kvalitet i välfärden

Henrik Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Göteborgs-Posten (1103-9345). Vol. 159 (2017), 2017-05-23, p. 4.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Det går att öka kvaliteten i välfärden utan att tillföra mer resurser. Beprövade modeller för utvärdering av kvaliteten kan, rätt använda, både mäta kvaliteten i verksamheten och användas för att öka den. Ilmar Reepalu har i sin välfärdsutredning försökt förstå hur kvalitet skapas, men inte dragit de rätta slutsatserna.

Nyckelord: kvalitet, välfärd, utvärderingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-23.
CPL Pubid: 249461