CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monolayers and nanoparticles on nickel silicide for molecular electronics

E Marx ; M Chisea ; Malin Borg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; RJ Less ; PR Raithby ; CJB Ford ; NC Greenham
Applied Physics Letters Vol. 88 (2006), 14, p. 143107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 24945