CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future changes of sourcing patterns: A 2025 outlook for the Swedish textile industry

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Anna Johansson ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Camilla Söderberg
Proceedings of the Nofoma conference 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-21.
CPL Pubid: 249443