CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pattern-Driven Formal Specification

Richard Bubel (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Verification of Object-Oriented Software. The KeY Approach. Lecture Notes in Computer Science. Bernhard Beckert, Reiner Hähnle, Peter Schmitt (eds.) Vol. 4334 (2006), p. 295-315.
[Kapitel]

Nyckelord: OCL, formal methods, object-oriented software, program verification, specification languages, systems modelingDenna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 24944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur