CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element implementation of a model for longitudinal compressive damage growth with friction

Sergio Costa (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; R. Gutkin ; R. Olsson
ECCM 2016 - Proceeding of the 17th European Conference on Composite Materials (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-05-19. Senast ändrad 2017-07-06.
CPL Pubid: 249438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur