CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verification and Validation of CFD computations on an oscillating, surface piercing rudder from the Finn Olympic dinghy

Adam Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Rickard Lindstrand Levin (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers))
Marine 2017, The seventh Conference on Computational Methods in Marine Engineering, Nantes, France, 15-17 May, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-17.
CPL Pubid: 249414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)
Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur