CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the stress-strain behavior of thermoplastic starch melts

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Vanda Kuthanova
International Journal of Polymer Analysis and Characterization Vol. 11 (2006), 6, p. 419-428.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: melt extension, rheology, starch, thermoplastic starchDenna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 24941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur