CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The existence phase transition for two Poisson random fractal models

Erik Broman (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori) ; Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori) ; Johan Tykesson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
Electronic Communications in Probability (1083-589X). Vol. 22 (2017),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper we study the existence phase transition of the random fractal ball model and the random fractal box model. We show that both of these are in the empty phase at the critical point of this phase transition.

Nyckelord: fractal models, Boolean models, coverage, Mathematics, atistics, v9, p213, kking fm, 1990, journal of statistical physics, v58, p1109Denna post skapades 2017-05-17. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 249403

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur