CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest Editorial Special Section on the 2015 International Conference on Automation Science and Engineering

Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation)
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (1545-5955). Vol. 14 (2017), 2, p. 692-693.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-17. Senast ändrad 2017-09-04.
CPL Pubid: 249398

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Robotteknik och automation

Chalmers infrastruktur