CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and change in automobile distribution

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; H Håkansson ; M Öberg
Research Paper 91-7258-276-6, EFI, Stockholm School of Economics, Stockholm (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur