CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tjugo missade år - Ställ krav på befintliga hus !

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS Teknik&Installation (Temanummer om Energieffektivisering, oktober 2006) (2006)
[Artikel, övrig]

Det har i stort sett inte skett någon energieffektivisering i det svenska byggnadsbeståndet de senaste 15– 20 åren. Därför är det bra att riksdagen har ställt upp ett mål om 50 procent energieffektivisering till år 2050. Men det räcker inte att skärpa kraven vid nybyggnad, skriver Jan-Olof Dalenbäck. Man måste också våga ställa krav på energianvändningen i befintliga hus.

Nyckelord: energieffektivisering, byggnaderDenna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur