CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dealer perspectives of manufacturer total performance strategies

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; L-G Mattsson
IMVP International Policy Forum, MIT, Boston (1990)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur