CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From component purchasing to system purchasing

Anna Dubois (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Paper presented at the 1st Nordic Workshop on Interorganisational Research, LOS-senter, Bergen (1991)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur