CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nobel Yeast Research

Stefan Hohmann (Institutionen för biologi och bioteknik)
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 16 (2016), 8,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Cell-Division Cycle, Saccharomyces-Cerevisiae, Schizosaccharomyces-Pombe, Genetic-Control, Fission Yeast, Dna-Replication, Mutants, Protein, Mitosis, ImportDenna post skapades 2017-05-15.
CPL Pubid: 249341

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik

Ämnesområden

Biokemi och molekylärbiologi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur