CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing Purchasing Behaviour in a Long Time Perspective

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 2nd Nordic Workshop on Interorganisational Research, Yxtaholm, Sweden (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur