CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Activity Based Approach to Distribution

Ragnar Hörndahl (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 4th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Turkku, August (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur