CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introducing Intermediaries in a Direct Channel - A network approach

Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 4th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Turkku (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur