CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Many Faces of Resource Constellations

Daniel Olsson (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 7th Nordic Workshop on Interorganisational Research, University of Linköping, August (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur