CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of bromide on oxygen yields in homogeneous α-radiolysis

Lovisa Bauhn (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Patrik Fors ; Kastriot Spahiu
MRS Advances Vol. 2 (2017), 13, p. 711-716.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-05-12.
CPL Pubid: 249279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The interaction of dissolved hydrogen with α-radiolytic oxidants during nuclear fuel dissolution