CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AI Dangers: Imagined and Real

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Shalom Lappin
Communications of the Acm (0001-0782). Vol. 60 (2017), 2, p. 43-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer ScienceDenna post skapades 2017-05-12.
CPL Pubid: 249277

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur