CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Does density ratio significantly affect turbulent flame speed?

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; W.Y. Li ; L.J. Jiang ; Steven Shy
Flow Turbulence and Combustion (1386-6184). Vol. 98 (2017), 4, p. 1153-1172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-11.
CPL Pubid: 249268

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur