CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adjustments and Division of Labour in the Construction Industry

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kent Eklöv (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Daniel Olsson (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 8th Nordic Workshop on Interorganizational Research, Århus August 19-21 (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur