CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modality, Natural Interaction and User Interface Design. Exploring the Idea of Basic Operations and Preferred Modality.

Sreejith Kuppattu Kalladithodi (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 25 s.
[Rapport]

Nyckelord: interface design, modality, natural interactionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-11.
CPL Pubid: 249258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Mänsklig interaktion med IKT

Chalmers infrastruktur