CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

YBa2Cu3O7-delta nanogaps: A path toward hybrid junctions

Reza Baghdadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 2017. ISBN: 978-91-7597-529-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2017-05-11. Senast ändrad 2017-05-12.
CPL Pubid: 249248

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)