CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing cultured meat scaffolds of extruded vegetable-based proteins

Annika Krona ; Felix Klose (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Julie Gold (Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)) ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society Vol. 25 (2017), p. 311-313.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-10.
CPL Pubid: 249209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)
Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Funktionella material

Chalmers infrastruktur