CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of cellulose-based hydrocolloids and starch chemical modification on the rheology of gluten-free dough

Marco Berta ; Ingrid Koelewijn ; Kalle Johansson ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society Vol. 26 (2017), p. 77-82.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-10.
CPL Pubid: 249206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Funktionella material

Chalmers infrastruktur