CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of extruded high-protein alternatives to meat

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Marco Berta
Transactions of the Nordic Rheology Society Vol. 26 (2017), p. 39-40.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-10.
CPL Pubid: 249205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Funktionella material

Chalmers infrastruktur