CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Measurements of Atmospheric CO Columns in Megacities, Using a Mid Resolution Infrared Spectrometer and a Rapid Solar Tracker

Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jerker Samuelsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Anders Strandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Grutter ; E. Flores ; B. de Foy
Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium, June 2004, Kos, Greece, ed. C. Zerefos Vol. II (2004), p. 999-1000.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur