CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The future of European rail freight transport and logistics

D. M. Z. Islam ; Magnus Blinge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
European Transport Research Review (1867-0717). Vol. 9 (2017), 1, p. Article no 11 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-05-09.
CPL Pubid: 249196

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)