CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TU9-MOOC Communication Acoustics: Erste Erfahrungen

Sebastian Möller ; Jens Ahrens (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik)
43. Jahrestagung für Akustik, Kiel, Germany (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-09.
CPL Pubid: 249188

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)