CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Spatial Audio Presentation on the Quality of Experience of Computer Games

Timo Hedke ; Jens Ahrens (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik) ; Justus Beyer ; Sebastian Möller
43. Jahrestagung für Akustik, Kiel, Germany (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-09. Senast ändrad 2017-05-09.
CPL Pubid: 249186