CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the Impact of Spatial Aliasing on Perceived Spaciousness in Wave Field Synthesis

Jens Ahrens (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik)
43. Jahrestagung für Akustik, Kiel, Germany (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-09.
CPL Pubid: 249185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)