CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bestående renovering av bostadsområde i Göteborg.

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi & Miljö, Nr 1, 2006. (2006)
[Artikel, övrig]

Upprustningen i Gårdsten har lett till väsentligt lägre värmebehov och väsentligt lägre vatten- och elanvändning vilket sänkt driftkostnaderna med i storleksordningen 5 000 kr per år och lägenhet. Bakom detta resultat ligger en väl genomtänkt kombination av traditionella och nya energiåtgärder med krav på fem års garantitid till en merkostnad av 80 000 kr per lägenhet.

Nyckelord: byggnadsrenovering, solvärmeDenna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur