CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perceptual Evaluation Of A Multiband Acoustic Crosstalk Canceler Using A Linear Loudspeaker Array

Christoph Hohnerlein ; Jens Ahrens (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik)
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) p. 96-100. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-08. Senast ändrad 2017-07-28.
CPL Pubid: 249168