CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictive Resource Allocation Evaluation with Real Channel Measurements

Suhail Ahmad (Institutionen för signaler och system) ; Rikard Reinhagen ; Leela Srikar Muppirisetty (Institutionen för signaler och system) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE International Conference on Communications (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-07. Senast ändrad 2017-05-07.
CPL Pubid: 249158

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur