CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Textilarmering

Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong p. 222-224. (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-05. Senast ändrad 2017-05-05.
CPL Pubid: 249147

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur